Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://mamella.pl/.

Administratorem strony jest Maria Piejek.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail mamellaapl@gmail.com.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się następujące definicje:

1/ Administrator – Maria Piejek, autorka bloga mamella.pl, będąca osobą fizyczną;

2/ Strona  – strona internetowa, dostępna pod adresem http://mamella.pl;

3/ Użytkownik – każda osoba, korzystająca ze strony.

Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktu, dostępnego w zakładce Współpraca/Kontakt

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego są wykorzystane wyłącznie do kontaktu z użytkownikiem.

4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

• prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

Pliki cookies

1. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, potem uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych  oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

3. Administrator informuje Użytkownika, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, odpowiednie programy lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

System komentarzy Disqus

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Strona korzysta z systemu komentowania Disqus (link do Polityki Prywatności Disqus).

Zbieranie danych statystycznych przy pomocy Google Analytics

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony – kod statystyczny Google Analytics (link do Polityki Prywatności Google).

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o której każdorazowo będzie informował na stronach bloga.

Uwagi

W przypadku uwag, pytań bądź wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: mamellaapl@gmail.com.